Vårt projekt med Europeiska socialfonden

JobbKlotet är ett Arbetsintegrerat Socialt Företag vars största uppgift är att inkludera människor från det så kallade utanförskapet. Detta gör vi genom att anställa samt att erbjuda praktik -och arbetsträning. Denna investering kommer att ge oss möjligheten att göra bådadera, det vill säga, vi kommer att nyanställa och vi kommer att kunna erbjuda nya praktik -och arbetsträningsplatser.  

Våra fakturerade intäkter är idag i alltför hög grad begränsade till utomhusarbeten under sommarhalvåret. För att kunna erbjuda fler och tryggare anställningar är vi i behov av kompletterande verksamhet som kan utföras oberoende av väder eller årstid.

Det finns ett behov och en efterfrågan på marknaden gällande enklare reparationer. ”Den som har en billig bil har inte råd med dyra reparationer”. Samma efterfrågan gäller inom andra områden. Vår verkstad ska göra det ekonomiskt lönsamt för kunder att få saker reparerade. Vi skapar med vår verkstad en ny marknad som gagnar både oss själva, kunderna och miljön.


Syftet med projektet är att bredda verksamheten, minska vår känslighet för säsongsberoende, höja teknikinnehållet, kunna erbjuda fler och mer attraktiva arbetsträningsplatser samt möjliggöra fler hållbara anställningar. Med denna investering läggs grunden för vårt nya verksamhetsområde ”Verkstaden”.

Investeringen är en hörnsten i vår långsiktiga utvecklingsplan där ”verkstaden” kommer att utgöra en ny plattform för fler anställningar samt arbetsträningsplatser. Inom verkstaden ska vi erbjuda kunder tjänster inom ett brett område men utan att konkurrera med de befintliga företagen som kan erbjuder en mer avancerad specialistkompetens.

Investeringen vi äskar medel för är verkstadsutrustning. Verkstaden kommer att erbjuda kunder service och reparationer av allt från en oslipad kniv till kamremsbyte på äldre bilar. Verkstaden kommer även att ta emot defekta produkter, laga dessa och därefter sälja dem som fungerande bättre begagnade. Exempel på detta är cyklar och trädgårdsmaskiner. Verkstaden kommer även att köpa in defekta produkter såsom släp, husvagnar och bilar för reparation, förbättring, tapetsering, rekonditionering, mm och därefter försäljning. Utöver de varor och tjänster vi genom verkstaden kan sälja till kunder, kommer vi att kunna erbjuda nya efterfrågade praktik och arbetsträningsplatser för rehabiliterande deltagare samt långtidsarbetslösa och nysvenskar.