Om oss

 

Välkommen till Jobbklotet, ett socialt arbetsintegrerat företag.

 

Vi erbjuder dig inspirerande och utvecklande möjligheter utifrån dina egna önskemål.
  • Driver näringsverksamhet med mål att hjälpa människor som har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden 
  • Återinvesterar våra vinster
  • Är fristående från offentlig verksamhet
  • Jobbklotets målsättning är att varje deltagare som kommer in i vår verksamhet skall utvecklas och kunna gå vidare antingen här eller någon annanstans. Vi är ett steg på vägen.
Jobbklotet binder samman entreprenörskap och individens behov av arbete och egenmakt med marknadens behov av produkter och tjänster. 
Vi driver affärsverksamhet där medarbetarna och deras förutsättningar står i centrum. Vår verksamhet har till ändamål att knyta nätverk och organisationer som är intresserade av och vill främja utvecklingen av meningsfull och kvalitativ sysselsättning, arbetsträning och socialt företagande till personer som annars står eller riskerar att hamna utanför arbetslivet. 
Alla deltar i verksamheten genom att utföra arbete till 100 % av sin egna kapacitet. I dag är vi 25 medarbetare.