LOPPIS

Tisdag-Torsdag kl. 10-15 Samt kl. 10-14 sista lördagen i månaden.

Om oss

Välkommen till JobbKlotet, ett socialt arbetsintegrerat företag.
Vi erbjuder dig inspirerande och utvecklande möjligheter utifrån dina egna önskemål.

Vi följer tillväxtverkets definition gällande arbetsintegrerande sociala företag;


• Driver näringsverksamhet med mål att integrera människor som har stora svårigheter    att etablera sig på arbetsmarknaden

• Skapar delaktighet för våra medarbetare

• Återinvesterar våra vinster

• Är fristående från offentlig verksamhet

Vår verksamhetsidé är att hitta nya hållbara arbetstillfällen inom vårt geografiska närområde. Vi arbetar lösningsfokuserande och målinriktat mot att finna produkter och tjänster vi kan erbjuda marknaden. Majoriteten av våra projekt bedrivs i gruppform och alla deltagare finns med i beslutsprocessen, att arbeta ensamt är inte socialt, därför försöker vi undvika detta.

Jobbklotet binder samman entreprenörskap och individens behov av arbete och egenmakt med marknadens behov av produkter och tjänster. Vi driver affärsverksamhet där medarbetarna och deras förutsättningar står i centrum. Vår verksamhet har till ändamål att knyta nätverk och organisationer som är intresserade av och vill främja utvecklingen av meningsfull och kvalitativ sysselsättning, arbetsträning samt integrerat arbete och socialt företagande till personer som annars står eller riskerar att hamna utanför arbetslivet. Alla deltar i verksamheten genom att utföra arbete till 100 % av sin egna kapacitet. I dag är vi 25 medarbetare.