Om oss

Vi tar emot människor som på olika sätt hamnat utanför arbetsmarknaden. Målsättningen är att varje deltagare som kommer till oss ska få utvecklas utifrån sina egna önskemål och förutsättningar, för att sedan kunna gå vidare någon annan stans. Vi är ett steg på vägen!

Alla våra vinster återinvesteras i verksamheten och vi är fristående från offentlig verksamhet.

Vi bedriver olika sorters affärsverksamhet där medarbetarna och deras förutsättningar står i centrum. Läs gärna mer om vilka tjänster vi erbjuder, under rubriken ”Tjänster” i menyn. Jobbklotet binder samman entreprenörskap samt individens behov av arbete och egenmakt med marknadens behov av produkter och tjänster.  Vår verksamhet har till ändamål att knyta nätverk och organisationer som är intresserade av och vill främja utvecklingen av meningsfull och kvalitativ sysselsättning, arbetsträning och socialt företagande till personer som annars står eller riskerar att hamna utanför arbetslivet. Alla deltar i verksamheten genom att utföra arbete efter sin egna kapacitet.