LOPPIS

Tisdag-Torsdag kl. 10-15 Samt kl. 10-14 sista lördagen i månaden.

JobbKlotets målsättning

JobbKlotets målsättning är att varje deltagare som kommer in i vår verksamhet skall utvecklas och kunna gå vidare antingen här eller någon annanstans. Vi är ett steg på vägen.